Pandemi Sonrası Dünyada Şehir Planlama Gündemleri

img

Erhan Demirdizen

Dünya kentlerinde güncel konulardan biri, göçlerle daha da tırmanan sosyal ayrışma ve eşitsizlikler nedeniyle kamusal alanlara erişimde yaşanan sorunlar. Bu nedenle, kamusal alanların kent içinde etkin dağılımı, iyi tasarlanması ve iyi yönetilmesi üzerinde duruluyor.

BM Habitat bu çerçevede çeşitli uluslararası etkinliklerin duyurularını yapıyor. Bu duyurulardan birinde kullandığı görseli aşağıda görebilirsiniz.