Hakkımızda

img

Erhan Demirdizen

Erhan Demirdizen | Şehir Plancısı | İmar ve Şehircilik Danışmanlığı

“Erhan Demirdizen Kimdir”

Serbest şehircilik ve imar danışmanlığı hizmetleri yapan şehir plancısıdır... Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) şehir ve bölge planlama eğitimi aldıktan sonra, aynı üniversitede kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler yüksek lisansı yaptı. Halen şehircilik, planlama ve imar mevzuatı uygulamaları konusunda yurtiçi ve yurtdışından özel sektör kuruluşları, belediyeler, hukukçular ve diğer özel kişilere teknik danışmanlık ve araştırmalar yapıyor, meslek içi eğitim seminerleri düzenliyor. Şehir ve bölge planlama, imar ve planlamanın hukukî yönleri, yerel yönetimler ve kentsel gündemler ile ilgili konular üzerinde meslekî çalışmalar yapıyor, yazılar yazıyor, seminerler düzenliyor.


Şehir ve bölge planlama mesleğinde 25 yıldan fazla deneyimiyle serbest şehircilik ve imar danışmanlığı hizmetleri yerine getiriyor.

1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) şehir ve bölge planlama bölümünden şehir plancısı ünvanı ile mezun olduktan sonra, aynı üniversitede kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler yüksek lisansı yaptı.

Çalışma yaşamında, özel sektör, meslek odası, merkezi ve yerel yönetimlerde şehir plancısı olarak çeşitli görevlerde bulundu. Şehir Plancıları Odası’nın Ankara Şubesi’nde ve Merkez’de yöneticilik, İstanbul Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlık görevlerini yerine getirdi.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda düzenleme ve bilim kurulu üyeliklerinde bulundu, bir kısmı yayınlanmış olan bildiriler sundu. Mesleki yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Şehir plancılarına yönelik kamulaştırma bilirkişiliği eğitimleri verdi. 2005-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde şehir planlama etiği ile teknoloji, üretim ve kentler ile ilgili dersler verdi.

Halen şehircilik, planlama ve imar mevzuatı uygulamaları konusunda yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları, belediyeler, hukukçular ve diğer özel kişilere teknik danışmanlık ve araştırmalar yapıyor, meslek içi eğitim seminerleri düzenliyor. Şehir ve bölge planlama, imar ve planlamanın hukukî yönleri, yerel yönetimler ve kentsel gündemler ile ilgili konular üzerinde meslekî çalışmalar yapıyor, yazılar yazıyor, seminerler düzenliyor, bilimsel yayın hakemliği yapıyor. Bu konularda çeşitli kitaplar, dergiler ve internet sitelerinde yayınlanmış yazıları bulunuyor.

Who is Erhan Demirdizen

He is an independent consultant on city planning and construction legislation. He has an undergraduate degree in city and regional planning and a graduate degree in urban policy planning and local governments at Middle East Technical University (METU).

In his working life, he worked as a city planner in private sector, professional chamber, central and local government organisations.

He has been a member of the executive boards of Ankara branch, Istanbul branch and the central board of the Chamber of City Planners since 1996, and was the chairman of Istanbul branch and the central board.

He has been members of organisation boards and science committees of dozens of congresses and symposiums which are national and international.

He has also dozens of notifications to various congresses and symposiums, some of which are published. He has been members of the juries of project competetions.

He gave two lectures on the professional ethics in city planning and the technology, the production and the city at Yildiz Technical University between the years of 2004 and 2015.

He supplies technical consultancy services and researches and makes presentations in vocational training seminars on planning and construction laws and by-laws for domestic and foreign private sector firms, municipalities, lawyers and other institutions and persons.

He also studies and writes about the issues on city and regional planning, legal aspects of planning and construction, local governments and urban questions. In these issues, he has dozens of articles published in books, magazines and web sites.