Davalarda Taraflara Uzman Görüşü

img

Erhan Demirdizen

Her türlü idari yargı, hukuk ve ceza davalarında taraflara imar mevzuatına ilişkin uzmanlık konularında teknik danışmanlık hizmetleri, teknik inceleme ve mütalaa raporu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu uyarınca uzman görüşü hazırlanması, bu kapsamda üniversiteler ve diğer uzman kuruluşlar ile ortak çalışmalar ve işbirlikleri.