İmar Durumu ve Risk Analizi

img

Erhan Demirdizen

İmar-Risk Analizi ile proje geliştirme, proje yönetimi, proje ve ruhsat tadilatı, due diligence, alım-satım, varlık yönetimi ve inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları gibi bir çok alanda ayrıntılı imar analizi gerçekleştirilir.

Proje geliştirme ve yönetimi, proje ve ruhsat tadilatı, due diligence, alım-satım, varlık yönetimi, inşaat sözleşmesi vb. kapsamında taşınmazların mevcut ve geçmişteki imar durumlarının ayrıntılı şekilde analizi, bu amaçla farklı ölçeklerde yapılan imar planı düzenlemeleri, geçmişten güncele parselasyon ve imar uygulamalarının seyri ile birlikte oluşan imar durum risklerinin tespiti, analizi, çözüm yollarının önerilmesine yönelik çalışmalar.