İmar Planı

img

Erhan Demirdizen

Her tür ve ölçekte imar planları, çevre düzeni planları ve koruma amaçlı imar planları ile bu planlardaki değişikliklerin yapım hizmetlerinin yönetimi.

Her tür ve ölçekte imar planları, çevre düzeni planları ve koruma amaçlı imar planları ile bu planlardaki değişikliklerin yapım hizmetlerinin yönetimi.