Meslek İçi Eğitim ve Yayın

img

Erhan Demirdizen

İmar planlarının yapımı, değişiklikleri, uygulanması, kentsel dönüşüm, ulaşım, kentsel tasarım, kültür ve tabiat varlıkları, imar mevzuatında yapılan değişiklikler, proje hizmetleri, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, yapı kayıt belgesi, vb konularda kamu ve özel kuruluşlara yönelik meslek içi eğitimler, yayınlar.

İmar planlarının yapımı, değişiklikleri, uygulanması, kentsel dönüşüm, ulaşım, kentsel tasarım, kültür ve tabiat varlıkları, imar mevzuatında yapılan değişiklikler, proje hizmetleri, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, yapı kayıt belgesi, vb konularda kamu ve özel kuruluşlara yönelik meslek içi eğitimler, yayınlar.